Warships compare" class="btn btn-default"/>

All warships in top configuration

Max Immelmann

Duitsland, Vliegdekschip, Niveau X

Werner Voss

Duitsland, Vliegdekschip, Niveau X

Franklin D. Roosevelt

V.S., Vliegdekschip, Niveau X

Hakuryū

Japan, Vliegdekschip, Niveau X

Audacious

V.K., Vliegdekschip, Niveau X

Manfred von Richthofen

Duitsland, Vliegdekschip, Niveau X

Midway

V.S., Vliegdekschip, Niveau X
Overlevingsvermogen
84

Overlevingsvermogen 65 300
Vliegtuigen op het dek 116

Overlevingsvermogen
87

Overlevingsvermogen 67 600
Vliegtuigen op het dek 116
82

Overlevingsvermogen 63 100
Vliegtuigen op het dek 100
82

Overlevingsvermogen 63 400
Vliegtuigen op het dek 116
84

Overlevingsvermogen 65 300
Vliegtuigen op het dek 116
87

Overlevingsvermogen 67 600
Vliegtuigen op het dek 116
Geschut
8

Hoofdgeschuttorens 0
Secundaire geschuttorens 12

Hoofdgeschuttorens
Secundaire geschuttorens
7

Hoofdgeschuttorens 0
Secundaire geschuttorens 14
8

Hoofdgeschuttorens 0
Secundaire geschuttorens 12
7

Hoofdgeschuttorens 0
Secundaire geschuttorens 8
8

Hoofdgeschuttorens 0
Secundaire geschuttorens 12
7

Hoofdgeschuttorens 0
Secundaire geschuttorens 18
Secundaire bewapening
Secundaire geschuttorens 12
Schootsbereik 6.8 km
105 mm Spr.Gr. Kz. - BR-granaat
Vuursnelheid 17.9 granaten/min
Maximale schade 1200
Kans op brand op een doelwit door BR-granaat 5 %

Secundaire geschuttorens
Schootsbereik

Secundaire geschuttorens 14
Schootsbereik 5 km
127 mm HE Mk41 - BR-granaat
Vuursnelheid 15 granaten/min
Maximale schade 1800
Kans op brand op een doelwit door BR-granaat 9 %

Secundaire geschuttorens 12
Schootsbereik 5 km
100 mm HE Type98 - BR-granaat
Vuursnelheid 21 granaten/min
Maximale schade 1700
Kans op brand op een doelwit door BR-granaat 6 %

Secundaire geschuttorens 8
Schootsbereik 5 km
113 mm HE 5crh - BR-granaat
Vuursnelheid 12 granaten/min
Maximale schade 1700
Kans op brand op een doelwit door BR-granaat 8 %

Secundaire geschuttorens 12
Schootsbereik 6.8 km
105 mm Spr.Gr. Kz. - BR-granaat
Vuursnelheid 17.9 granaten/min
Maximale schade 1200
Kans op brand op een doelwit door BR-granaat 5 %

Secundaire geschuttorens 18
Schootsbereik 5 km
127 mm HE Mk41 - BR-granaat
Vuursnelheid 15 granaten/min
Maximale schade 1800
Kans op brand op een doelwit door BR-granaat 9 %
Luchtafweer
86

Luchtafweertorens 23
12 x 105 mm/65 SK C/33 on a Dop. L. C/38 mount
Gemiddelde schade per seconde 199
11 x 30 mm/45 Flak 103/38 on a quadruple mount
Gemiddelde schade per seconde 157

Luchtafweertorens
95

Luchtafweertorens 51
21 x 40 mm Bofors on a Mk.2 mount
Gemiddelde schade per seconde 333
16 x 20 mm Oerlikon on a Mk.4 mount
Gemiddelde schade per seconde 57
14 x 127 mm/54 Mk.16 on a Mk.39 mount
Gemiddelde schade per seconde 155
99

Luchtafweertorens 34
22 x 40 mm/60 Type5
Gemiddelde schade per seconde 242
12 x 100 mm/65 Type98
Gemiddelde schade per seconde 249
75

Luchtafweertorens 27
2 x 40 mm Bofors Mk V
Gemiddelde schade per seconde 24
8 x 40 mm Bofors Mk VI
Gemiddelde schade per seconde 161
8 x 113 mm/45 Mk II BD
Gemiddelde schade per seconde 71
9 x 40 mm Bofors Mk VII
Gemiddelde schade per seconde 78
95

Luchtafweertorens 24
12 x 105 mm/65 SK C/33 on a Dop. L. C/38 mount
Gemiddelde schade per seconde 199
12 x 55 mm/77 Gerät 58 on a twin mount
Gemiddelde schade per seconde 292
98

Luchtafweertorens 67
11 x 40 mm Bofors on a Mk.1 mount
Gemiddelde schade per seconde 124
10 x 40 mm Bofors on a Mk.2 mount
Gemiddelde schade per seconde 159
18 x 127 mm/54 Mk.16 on a Mk.39 mount
Gemiddelde schade per seconde 199
28 x 20 mm Oerlikon on a Mk.24 mount
Gemiddelde schade per seconde 170
Wendbaarheid
41

Maximale snelheid 32 knots
Straal van draaicirkel 1200 m
Roer verplaatstijd 16.4 s

Maximale snelheid
Straal van draaicirkel
Roer verplaatstijd
43

Maximale snelheid 33 knots
Straal van draaicirkel 1230 m
Roer verplaatstijd 17.3 s
46

Maximale snelheid 34.5 knots
Straal van draaicirkel 1250 m
Roer verplaatstijd 17.1 s
44

Maximale snelheid 32 knots
Straal van draaicirkel 1040 m
Roer verplaatstijd 15.7 s
41

Maximale snelheid 32 knots
Straal van draaicirkel 1200 m
Roer verplaatstijd 16.4 s
42

Maximale snelheid 33 knots
Straal van draaicirkel 1230 m
Roer verplaatstijd 18.2 s
Verborgenheid
31

Detecteerbaarheidsbereik vanuit de lucht 14.2 km
Detecteerbaarheidsbereik op zee 14 km

Detecteerbaarheidsbereik vanuit de lucht km
Detecteerbaarheidsbereik op zee km
27

Detecteerbaarheidsbereik vanuit de lucht 12.4 km
Detecteerbaarheidsbereik op zee 15.9 km
30

Detecteerbaarheidsbereik vanuit de lucht 11.4 km
Detecteerbaarheidsbereik op zee 15.7 km
34

Detecteerbaarheidsbereik vanuit de lucht 11.2 km
Detecteerbaarheidsbereik op zee 14.8 km
31

Detecteerbaarheidsbereik vanuit de lucht 14.2 km
Detecteerbaarheidsbereik op zee 14 km
27

Detecteerbaarheidsbereik vanuit de lucht 12.4 km
Detecteerbaarheidsbereik op zee 15.9 km
Vliegtuigen
38

Squadrons onder bevel 1
Aanvalsvliegtuigen 0
Torpedobommenwerpers 1
Bommenwerpers 0
Bommenwerpers
Name
Aantal vliegtuigen in een squadron
Kruissnelheid
Levenspunten
Bom
Maximale bomschade

88

Squadrons onder bevel 3
Aanvalsvliegtuigen 1
Torpedobommenwerpers 1
Bommenwerpers 1
Aanvalsvliegtuigen
Name TB2D Skypirate
Aantal vliegtuigen in een squadron 14
Kruissnelheid 124 knots
Levenspunten 3200
Torpedobommenwerpers
Name TB2D Skypirate
Aantal vliegtuigen in een squadron 14
Kruissnelheid 119 knots
Levenspunten 3690
Torpedo Torpedo Mk.7D
Maximale torpedoschade 4233
Vliegtuigtorpedosnelheid 35 knots
Torpedobereik 4 km
Bommenwerpers
Name TB2D Skypirate
Aantal vliegtuigen in een squadron 14
Kruissnelheid 119 knots
Levenspunten 3710
Bom HE AN-M66
Maximale bomschade 11200
64

Squadrons onder bevel 3
Aanvalsvliegtuigen 1
Torpedobommenwerpers 1
Bommenwerpers 1
Aanvalsvliegtuigen
Name A7M Reppū
Aantal vliegtuigen in een squadron 12
Kruissnelheid 156 knots
Levenspunten 1450
Torpedobommenwerpers
Name C6N Saiun
Aantal vliegtuigen in een squadron 12
Kruissnelheid 141 knots
Levenspunten 1750
Torpedo Type 91 mod. 7
Maximale torpedoschade 9333
Vliegtuigtorpedosnelheid 50 knots
Torpedobereik 6 km
Bommenwerpers
Name A7M Reppū
Aantal vliegtuigen in een squadron 12
Kruissnelheid 148 knots
Levenspunten 1720
Bom AP Type 99 No. 80 Mk. 5
Maximale bomschade 6800
63

Squadrons onder bevel 3
Aanvalsvliegtuigen 1
Torpedobommenwerpers 1
Bommenwerpers 1
Aanvalsvliegtuigen
Name Blackburn Firebrand
Aantal vliegtuigen in een squadron 9
Kruissnelheid 137 knots
Levenspunten 2190
Torpedobommenwerpers
Name Blackburn Firebrand
Aantal vliegtuigen in een squadron 9
Kruissnelheid 136 knots
Levenspunten 2250
Torpedo Mark XVII
Maximale torpedoschade 5933
Vliegtuigtorpedosnelheid 35 knots
Torpedobereik 2.4 km
Bommenwerpers
Name Blackburn Firebrand
Aantal vliegtuigen in een squadron 9
Kruissnelheid 134 knots
Levenspunten 2320
Bom HE 500 lb G.P. Bomb
Maximale bomschade 6400
62

Squadrons onder bevel 3
Aanvalsvliegtuigen 1
Torpedobommenwerpers 1
Bommenwerpers 1
Aanvalsvliegtuigen
Name Fw 190A8
Aantal vliegtuigen in een squadron 12
Kruissnelheid 167 knots
Levenspunten 1380
Torpedobommenwerpers
Name Fw 190G8
Aantal vliegtuigen in een squadron 12
Kruissnelheid 154 knots
Levenspunten 1640
Torpedo BT 1000
Maximale torpedoschade 4533
Vliegtuigtorpedosnelheid 55 knots
Torpedobereik 3 km
Bommenwerpers
Name Fw 190G8
Aantal vliegtuigen in een squadron 12
Kruissnelheid 154 knots
Levenspunten 1470
Bom AP PC 500
Maximale bomschade 7800
63

Squadrons onder bevel 3
Aanvalsvliegtuigen 1
Torpedobommenwerpers 1
Bommenwerpers 1
Aanvalsvliegtuigen
Name F4U Corsair
Aantal vliegtuigen in een squadron 9
Kruissnelheid 173 knots
Levenspunten 1530
Torpedobommenwerpers
Name AD-1 Skyraider
Aantal vliegtuigen in een squadron 9
Kruissnelheid 128 knots
Levenspunten 1960
Torpedo Torpedo Mk.7 mod. 1
Maximale torpedoschade 5067
Vliegtuigtorpedosnelheid 35 knots
Torpedobereik 4 km
Bommenwerpers
Name AD-1 Skyraider
Aantal vliegtuigen in een squadron 9
Kruissnelheid 128 knots
Levenspunten 2060
Bom HE AN-M66
Maximale bomschade 11200
Gevechten 23 890 690 874 359 836 93 506 990 017
Winst percentage 52.5% 49.45% 50.09% 53.48% 48.1%
Schade 101 540 81 020 80 338 97 328 73 820
Vernietigde schepen 0.94 0.95 0.98 1.09 0.87
Ervaring 1 831 1 787 1 844 1 904 1 783
Vliegtuigen vernietigd 4.27 5.63 5.1 5.36 6
Kills / deaths 4.18 4.51 4.52 5.5 3.84