Good_pioner

整體 近期
戰鬥 16 460 0
勝率
下一等級: Unicum (+2.4%)
57.59%
很棒
- -
個人評等 (PR)
下一等級: Unicum (+226)
1 874
很棒
- -
存活 47.19% - -
平均戰鬥數值
平均傷害 82 480 - -
擊毀的戰艦數 1.14 - -
擊落的飛機 3.12 - -
經驗 1 982 - -
擊毀沉沒比 2.16 - -
偵察戰艦數 0.97 - -
偵查傷害 20 678 - -
階級 8.5 - -
艦種分類評比 (PR)
驅逐艦
下一等級: Unicum (+202)
1 898
很棒
1 898
很棒
-
航空母艦
下一等級: Super Unicum (+248)
2 202
Unicum
2 202
Unicum
-
主力艦
下一等級: Unicum (+319)
1 781
很棒
1 781
很棒
-
巡洋艦
下一等級: Unicum (+168)
1 932
很棒
1 932
很棒
-
艦種分類評比 (勝率)
驅逐艦
下一等級: Unicum (+2.4%)
57.65%
很棒
57.65%
很棒
-
航空母艦
下一等級: Unicum (+0.3%)
59.71%
很棒
59.71%
很棒
-
主力艦
下一等級: Unicum (+2.5%)
57.51%
很棒
57.51%
很棒
-
巡洋艦
下一等級: Unicum (+2.7%)
57.32%
很棒
57.32%
很棒
-
玩家個人資料頁面(官方網站)

簽名檔編輯器 建立簽名檔

統計圖表

勝率
個人評等 (PR)
平均傷害
平均經驗值
每月戰鬥數
每週戰鬥數
國家
戰艦類型
更多圖表

艦種分類評比

戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
巡洋艦 6 167 57.32% 1 932 1.14 81 842 3.24 7
Zaō
260 717
Zaō
59
Worcester
主力艦 5 815 57.51% 1 781 1.16 97 955 3.03 8
Georgia
300 274
République
54
Lenin
驅逐艦 3 577 57.65% 1 898 1.09 56 738 2.05 7
Akizuki
234 576
Shimakaze
82
Småland
航空母艦 901 59.71% 2 202 1.22 89 166 7.17 6
Ryūjō
291 209
Saipan
51
Bogue (<30.01.2019)


階級分類評比

Tier 戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
I 3 66.67% 1 953 1.67 10 944 0 2
Erie
15 330
Erie
II 36 50% 1 907 1.11 18 031 0 3
Dresden
51 300
Dresden
III 148 43.92% 884 0.64 16 421 0.02 5
Vampire
58 227
Wakatake
1
Kawachi
IV 250 45.6% 1 026 0.83 23 895 2.02 4
Langley
91 519
Kaiser
24
Langley (<30.01.2019)
V 451 53.66% 1 469 0.87 34 339 3.18 5
Jaguar
137 522
Pyotr Velikiy
51
Bogue (<30.01.2019)
VI 1 617 56.22% 1 910 1.11 49 140 2.18 6
Ryūjō
154 911
Perth
33
Ryūjō
VII 1 022 59.49% 1 744 1.12 56 336 2.36 7
Helena
208 660
Lyon
59
Helena
VIII 2 841 59.77% 1 989 1.16 75 867 3.54 7
Akizuki
291 209
Saipan
54
Lenin
IX 4 527 58.8% 1 825 1.15 90 235 2.55 8
Georgia
290 847
Musashi
54
Östergötland
X 5 565 56.8% 1 934 1.18 102 781 3.94 7
Zaō
300 274
République
82
Småland

武器使用數據

擊毀戰艦 命中率 最高擊毀數
主炮組 13487 34.77 % 8
Georgia
副炮組 485 21.76 % 3
Georgia
魚雷 1443 5.95 % 4
Halland
飛機 880 - 6
Shōkaku
透過衝撞 165 - 1
Pommern

最高紀錄

平均傷害 300 274
République
擊毀的戰艦數 8
Georgia
經驗 5 711
Lenin
擊落的飛機 82
Småland
偵察戰艦數 12
Indomitable
偵查傷害 266 863
Shimakaze

排名戰

排位 最佳排名 戰鬥 勝率
衝刺12
1
1 17 82.35% 詳細資訊
衝刺11
1
1 17 82.35% 詳細資訊
衝刺10
10
10 2 100% 詳細資訊
衝刺9
5
5 15 46.67% 詳細資訊
衝刺8
7
7 3 100% 詳細資訊
更多

重要時刻

日期 類型 詳細資訊
14.08.2020 新紀錄 82 飛機擊落   Småland
14.08.2020 新紀錄 5 711 經驗   Lenin
14.08.2020 新戰艦   Haida
14.08.2020 新戰艦   Skåne
14.08.2020 新戰艦   Riga
更多