[0KEAH] SAMCRO_

整體 近期
戰鬥 3 333 0
勝率
下一等級: 不錯 (+2.9%)
49.14%
平均
- -
個人評等 (PR)
下一等級: 平均 (+12)
1 088
低於平均值
- -
存活 37.62% - -
平均戰鬥數值
平均傷害 42 332 - -
擊毀的戰艦數 0.59 - -
擊落的飛機 3.42 - -
經驗 1 265 - -
擊毀沉沒比 0.94 - -
偵察戰艦數 3.43 - -
偵查傷害 23 108 - -
階級 7 - -
艦種分類評比 (PR)
驅逐艦
下一等級: 低於平均值 (+112)
638
表现平平
638
表现平平
-
航空母艦
下一等級: 非常好 (+116)
1 434
不錯
1 434
不錯
-
主力艦
下一等級: 平均 (+45)
1 055
低於平均值
1 055
低於平均值
-
巡洋艦
下一等級: 平均 (+270)
830
低於平均值
830
低於平均值
-
艦種分類評比 (勝率)
驅逐艦
下一等級: 低於平均值 (+1.9%)
45.13%
表现平平
45.13%
表现平平
-
航空母艦
下一等級: 非常好 (+1.5%)
52.52%
不錯
52.52%
不錯
-
主力艦
下一等級: 平均 (+0.1%)
48.92%
低於平均值
48.92%
低於平均值
-
巡洋艦
下一等級: 不錯 (+1.8%)
50.16%
平均
50.16%
平均
-
玩家個人資料頁面(官方網站)

簽名檔編輯器 建立簽名檔

統計圖表

勝率
個人評等 (PR)
平均傷害
平均經驗值
每月戰鬥數
每週戰鬥數
國家
戰艦類型
更多圖表

艦種分類評比

戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
航空母艦 1 129 52.52% 1 434 0.83 69 920 6.61 5
Lexington
214 057
Hakuryū
52
Hiryu (<30.01.2019)
主力艦 507 48.92% 1 055 0.64 48 997 3.41 6
Bismarck
241 453
Großer Kurfürst
48
Massachusetts
驅逐艦 1 079 45.13% 638 0.41 19 284 1.39 4
Ognevoi
216 427
Shimakaze
42
Grozovoi
巡洋艦 618 50.16% 830 0.41 26 705 1.16 3
St. Louis
206 864
Smolensk
33
Dmitri Donskoi


階級分類評比

Tier 戰鬥 勝率 PR 平均擊毀 平均傷害 平均飛機擊落數 最高戰艦擊毀數 最高傷害 最高飛機擊落數
I 11 45.45% 1 128 0.73 9 412 0 2
Erie
19 872
Hashidate
II 78 35.9% 663 0.42 8 957 0 3
Weymouth
49 213
Enseigne Gabolde
III 140 45% 892 0.57 16 447 0.04 3
St. Louis
58 293
Wickes
3
Bellerophon
IV 294 50.68% 834 0.55 19 536 1.07 4
Hosho (<30.01.2019)
92 175
Kaiser
18
Hosho (<30.01.2019)
V 392 51.79% 841 0.52 22 335 2.37 4
Minekaze
113 476
Zuiho (<30.01.2019)
32
Kongō
VI 532 49.06% 812 0.42 26 968 4.67 4
Izmail
116 840
Ark Royal
52
Ryujo (<30.01.2019)
VII 326 43.87% 780 0.47 29 439 5.64 3
Nagato
142 759
Akatsuki
52
Hiryu (<30.01.2019)
VIII 725 52.55% 1 466 0.74 59 386 3.89 6
Bismarck
231 701
Massachusetts
48
Massachusetts
IX 153 43.14% 814 0.52 42 369 1.99 3
Friedrich der Große
191 555
Dmitri Donskoi
36
Friedrich der Große
X 682 49.71% 1 197 0.71 73 325 3.97 5
Hakuryū
241 453
Großer Kurfürst
42
Großer Kurfürst

武器使用數據

擊毀戰艦 命中率 最高擊毀數
主炮組 593 32.71 % 5
Bismarck
副炮組 65 28.71 % 2
Großer Kurfürst
魚雷 228 8.93 % 3
Shimakaze
飛機 796 - 5
Lexington
透過衝撞 7 - 1
Massachusetts

最高紀錄

平均傷害 241 453
Großer Kurfürst
擊毀的戰艦數 6
Massachusetts
經驗 4 637
Hakuryū
擊落的飛機 52
Hiryu (<30.01.2019)
偵察戰艦數 12
Graf Zeppelin B
偵查傷害 229 379
Graf Zeppelin B

排名戰

排位 最佳排名 戰鬥 勝率
衝刺13
1
1 23 65.22% 詳細資訊
衝刺12
1
1 30 66.67% 詳細資訊
衝刺11
3
2 33 54.55% 詳細資訊
衝刺10
10
10 1 100% 詳細資訊
衝刺9
8
8 7 28.57% 詳細資訊
更多

重要時刻

日期 類型 詳細資訊
17.10.2020 新戰艦   Västerås
17.10.2020 新戰艦   Thunderer
17.10.2020 新戰艦   New Orleans
17.10.2020 新戰艦   Midway
11.08.2020 新戰艦   Weser
更多

艦艇


戰艦 階級 國家 戰鬥 勝率 PR 平均傷害 平均擊毀 平均飛機擊落數
{{$index+1}} {{ship.ship.name}}   {{ship.ship.name}} {{ship.ship.tier}} {{ship.ship.nationName}} {{ship.battles}} {{ship.win_rate}} {{ship.rating}} {{ship.average_damage}} {{ship.average_frags}} {{ship.average_planes_killed}} 詳細資訊